CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I ÚS DE LA WEB
1.-COM COMPRAR 
La nostra pàgina Web posa a la seva disposició un ampli catàleg de marques de xemeneies, estufes i barbacoes, entre d’altres productes.
Seleccioni el producte que desitja, i, un cop triat, pot ampliar la imatge i hi trobarà les característiques, el preu amb IVA i la seva disponibilitat. És allà on vostè pot "afegir a la cistella" el producte i s’obrirà la finestra del "cistell de compra". En aquesta secció vostè pot triar el nombre d'unitats que vol. 
En el cas que vulgui eliminar un producte del seu "cistell de compra”, ho pot fer a la mateixa pantalla. 
Si tot és del seu gust i vol seguir endavant amb la compra, ha de clicar sobre el botó "Formalitzar comanda" que el portarà a introduïr totes les dades, tant les de la factura com les d’enviament. Si ja és client, si us plau, introdueixi el seu e-mail i contrasenya per poder continuar amb la seva compra.
En cas que encara no sigui client de www.estufas-chimeneas.com, per avançar amb la compra, vostè haurà d'emplenar un formulari posant totes les dades necessàries, amb l’objectiu de tenir les seves dades (vegeu la política de privadesa de dades) i satisfer la seva comanda, així com per comunicar les ofertes i notícies i actualitzacions d'aquesta web.
Només en cas que estigui totalment d'acord amb el seu formulari de compra, marqui "Accepto els termes” i faci clic al botó "Pagar".
En cas que vostè triï per fer el pagament, aquest es realitza mitjançant la plataforma CIBERPAC de La Caixa, obrint-se una finestra de La Caixa. En aquesta pantalla es tornen a donar totes les possibles formes de pagament que, durant el procés de compra, s’han estat posant de manifest. En el moment que triï cadascuna d'elles, es donarà l'opció de com fer el pagament. ATENCIÓ: des d'aquest moment, i si valida el pagament, ja no podrà modificar o anul·lar la comanda realitzada.


Tots els nostres preus són IVA inclòs i són vàlids excepte errors tipogràfics.

2.-DESPESES D'ENVIAMENT 
Les despeses d'enviament poden variar en funció del producte i la província d'enviament; en tot cas s'estableixen en el formulari de comanda, adequadament reflectides, i també en diverses ocasions abans de fer el pagament. Vostè pot veure les despeses d'enviament de la compra desitjada, abans de realitzar la compra, només amb afegir el producte al cistell.

3.-FORMA DE PAGAMENT
•    TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
Es pot realitzar aquest tipus de pagament, mitjançant el sistema CIBERPAC de la mercantil La Caixa. És considerat com un mitjà de pagament segur i amb les garanties de La Caixa. 
•    TARGETA DE CRÈDIT.
Es pot realitzar aquest tipus de pagament mitjançant la inclusió de la numeració de la targeta bancària en el sistema CIBERPAC de la mercantil La Caixa. És considerat un mitjà de pagament segur i amb les garanties de La Caixa.

o    CIBERPAC DE LA CAIXA
És una plataforma de pagament que permet a qualsevol comerç o negoci que desitgi vendre per Internet, oferir un sistema de pagament segur, tant per al comerç al cobrar com per al client al pagar. El nou sistema de Compra Segura permet identificar amb seguretat als clients que comprin a través d'Internet. Aquest sistema compleix amb les normes de Comerç Electrònic Segur adoptades per les marques internacionals de targetes Visa i MasterCard per garantir la titularitat del comprador. El pagament es realitzarà mitjançant la targeta de crèdit, directament a través del servei Cyberpac de La Caixa. En cap moment www.estufas-chimeneas.com emmagatzemarà ni tractarà les dades relatives a la seva targeta de crèdit.
 
4.-RECLAMACIONS I CANCEL·LACIONS 
Si no està satisfet amb els productes adquirits a www.estufas-chimeneas.com , els pot retornar en un període no superior a 15 dies des de la recepció del producte. Per a qualsevol possible incidència o reclamació, li recomanem que es posi en contacte amb el Servei d’Atenció al Client al telèfon: 977 737 606, o, enviï un correu electrònic a l'adreça: info@comercialesteller.com .
El reemborsament es farà mitjançant un abonament, deduint les respectives despeses d'enviament i manipulació.
Les normes respecte a les devolucions (regulades per la Llei del 15/1/96, número 7/1996), reclamacions, garantia i emissió de factures són les següents: No s'accepten devolucions de productes que no vinguin:
•    Nous i no gastats 
•    En el seu embalatge original i precintats 
•    Amb els seus corresponents manuals i garantia 
•    Amb la factura o tiquet de venda. 


L'albarà d’entrega segellat té validesa com a garantia del fabricant, i, aquest tindrà efecte des del dia que es realitzi el lliurament al domicili del comprador. 

Les reclamacions per possibles incidències com que el producte s’entregui deteriorat, defectuós, equivocat, o, per qualsevol altra causa susceptible de reclamació, es realitzaran en el termini de 7 dies des de la recepció de la comanda al correu electrònic info@comercialesteller.com o al telèfon 977 737 606.
En el cas de sol·licitar el reemborsament de l’import, el client haurà d'enviar el producte en el termini dels 7 dies posteriors a la recepció de la comanda, i, els costos de devolució correran a càrrec del client (segons la Llei del 15/1/96, número 7/1996). Si en canvi es vol substituir el producte, Comercial Esteller S.L. es compromet a recollir l'element defectuós i, una vegada confirmat el defecte, retornar al client un altre article en perfecte estat.

5.-FORMALITZACIÓ DE LA COMANDA
El client que vulgui fer una compra a www.estufas-chimeneas.com haurà de visualitzar les condicions generals de compra que s'inclouen. La formalització d'una comanda es realitzarà sota la total acceptació de les condicions generals de venda contingudes a la pàgina. 

Junt amb la seva comanda rebrà una factura emesa per COMERCIAL ESTELLER S.L.
Els productes s'enviaran al domicili d’entrega que vostè li indiqui, dins dels terminis previstos segons el servei d'enviament reflectit. 


6.-INFORMACIÓ SOBRE COMERÇ ELECTRÒNIC
Validesa i eficàcia dels contractes celebrats per via electrònica
Els contractes celebrats per mitjans electrònics només seran vàlids quan hi hagi el consentiment i els demés requisits necessaris per a la seva validesa. Quan la Llei exigeixi que el contracte o qualsevol altra informació relacionada hagi de constar per escrit, serà suficient amb què el contracte o la informació estigui continguda en un dispositiu electrònic.
Prova de contractes celebrats per via electrònica
La prova de la celebració d'un contracte per mitjà electrònic i la de les obligacions que tenen el seu origen en ell serà sotmesa a les regles generals de l'ordenament jurídic i, si s'escau, a allò establert en la legislació sobre firma electrònica.
El suport electrònic en que consti un contracte celebrat per via electrònica serà admès com a prova documental en cas d'un judici.
Informació prèvia a la contractació
El professional que faci activitats de contractació electrònica tindrà l’obligació d’informar al destinatari d'una manera clara, entenedora i sense ambigüitats i abans d'iniciar el procediment de contractació, sobre els punts següents:
a. Els diferents passos que cal seguir per celebrar el contracte.
b. Si el prestador va a arxivar el document electrònic en el qual es formalitzi el contracte i si aquest va a ser accessible.
c. Els mitjans tècnics que posa a la seva disposició per identificar i corregir errors en l'entrada de dades.
d. La llengua o llengües en què es formalitzi el contracte.
D'altra banda, el prestador no tindrà l'obligació de proporcionar la informació referida a l'anterior apartat quan:
a. Ambdós parts contractants així ho acordin i cap d'ells tingui la consideració de consumidor, o,
b. El contracte s’hagi celebrat exclusivament per l'intercanvi de correu electrònic o altres comunicacions electròniques equivalents; quan aquests mitjans no siguin usats amb l'exclusiva finalitat d'eludir el compliment de tal obligació.
Les ofertes
Les ofertes o propostes de contractació dutes a terme per mitjans electrònics seran vàlides durant el període fixat per l'oferent o, en defecte d'això, durant tot el temps que siguin accessibles als destinataris del servei.
Condicions de contractació
Abans de l'inici del procediment de contractació, el proveïdor de servei haurà de posar a disposició del destinatari els termes del contracte per tal que aquests puguin ser emmagatzemats i reproduïts pel destinatari.
Dades personals
Durant el procés de compra, la botiga virtual sol·licitarà les dades personals del client i el número d’alguna targeta de crèdit. És necessari assegurar-se de que la botiga compleix amb la Llei sobre el tractament automatitzat de dades personals i, com a conseqüència, informi sobre:
•    L'existència d'un fitxer de dades
•    La identitat i direcció del responsable del fitxer
•    La finalitat de la recollida de dades
•    El dret del consumidor a consultar les dades pròpies
•    El dret del consumidor a cancel·lar les dades pròpies
•    El dret del consumidor a rectificar les dades pròpies
En qualsevol cas, abans de donar les dades personals i el número de la targeta de crèdit cal determinar si el contracte es va a realitzar en un entorn segur, és a dir, si es tracta d'un web segura.
Informació posterior a la celebració del contracte
Una vegada que el consumidor hagi acceptat l'oferta, el professional està obligat a confirmar la recepció de l'acceptació per algun mitjà equivalent a l'usat en el procediment de contractació. El més usual és que s’enviï un acusament de recepció per correu electrònic en el termini de les vint-i-quatre hores següents a la recepció de l'acceptació. La confirmació ha de poder ser arxivada pel seu destinatari.
S’entendrà que s’ha rebut l'acceptació i confirmació quan les parts a qui es dirigeixin puguin tenir evidència d'això.
En cas de que la recepció de l'acceptació es confirmi a través d'acusament de recepció, es presumirà que el seu destinatari pugui tenir la referida constància des de que aquell hagi estat emmagatzemat en el servidor en el qual estigui donat d’alta el seu compte de correu electrònic, o, el dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.
No és necessari confirmar la recepció de l'acceptació d’una oferta quan:
a. Ambdós parts contractants així ho acorden i cap d'ells tingui la consideració de consumidor, o,
b. El contracte s’hagi fet exclusivament per l'intercanvi de correu electrònic o altres comunicacions electròniques equivalents; quan aquests mitjans no siguin utilitzats en la finalitat exclusiva d'eludir el compliment de tal obligació.
Lloc de la celebració del contracte
Els contractes celebrats per mitjans electrònics en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.
Llei aplicable
Per a la determinació de la llei aplicable als contractes electrònics s’estarà al disposat en les normes de Dret internacional privat de l'ordenament jurídic espanyol.
La Llei 34/2002, és aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació establerts a Espanya i als serveis prestats per ells.
S’entendrà que un prestador de serveis està establert a Espanya quan la seva residència o domicili social es trobi dintre del territori espanyol, sempre que aquest coincideixi amb el lloc en què efectivament està centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. En un altre cas, s’atendrà al lloc que es faci aquesta gestió o direcció.
Així mateix, aquesta llei serà d’aplicació als serveis de la societat de la informació que els prestadors residents o domiciliats en un altre estat ofereixin a través d'un establiment permanent situat a Espanya.
Es considerarà que un prestador opera mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol quan disposi en ell, de forma continuada o habitual, d’instal·lacions o llocs de treball, en els quals realitzar tot o part de la seva activitat.

7.-FORMA DEL CONTRACTE 
Per tot l'anterior exposat en aquest punt, COMERCIAL ESTELLER S.L., a través de la seva pàgina web www.estufas-chimeneas.com , indica als usuaris d'aquesta web que el contracte que regula la relació comercial entre ambdós parts es formalitza amb els fulls de comanda i amb l'acceptació del pagament, així com amb el lliurament de la mercaderia a l'adreça de l'usuari. COMERCIAL ESTELLER S.L. es queda una còpia d'aquest full de comanda a la seva disposició, al domicili social de l'empresa, que es regeix per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, tal i com s’indica en la política de privacitat de dades personals. Si necessita una còpia, si us plau, sol·licita-la convenientment a través del nostre correu electrònic info@comercialesteller.com .