El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu manteniment recollits a través d'aquest lloc web és: COMERCIAL ESTELLER, SL, amb domicili a Alcanar 43530 (Tarragona), a la carretera nacional 340 km. 1.61,5, amb CIF B-43111533, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona

www.estufas-chimeneas.com és el lloc web de venda on-line de COMERCIAL ESTELLER, S.L mitjançant el qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els seus productes i serveis.

COMERCIAL ESTELLER, S.L no es responsabilitza de l'ús incorrecte del contingut d'aquest lloc web per part dels seus usuaris, i al mateix temps, es reserva les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inapropiat o il·legal del mateix.

COMERCIAL ESTELLER, S.L es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment i en qualsevol moment i a qualsevol usuari d'aquest lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre el contingut íntegre d'aquest lloc, són de titularitat exclusiva de COMERCIAL ESTELLER, S.L i de tercers autoritzats. Queda prohibida la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquest lloc web sense autorització expressa i per escrit.

CONTINGUTS
La funció dels enllaços d'aquest lloc és exclusivament la d'informar a l'usuari per completar el contingut del mateix, per la qual cosa COMERCIAL ESTELLER, S.L no es responsabilitza dels errors en els enllaços o del contingut dels demés llocs web als quals es pot enllaçar.

RESPONSABILITAT
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis causats per l'ús del lloc web.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 s'informa a l'usuari de que les seves dades seran incorporades a una base de dades de COMERCIAL ESTELLER, S.L amb la finalitat de complir el seu objecte social. L'usuari autoritza a COMERCIAL ESTELLER, S.L a utilitzar les seves dades personals amb funcions comercials, puguent enviar informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis.

En tot cas l'usuari tindrà dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a: COMERCIAL ESTELLER, S.L carretera nacional 340 km. 1.61,5 Alcanar 43530 (Tarragona).

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions es regiran per la normativa espanyola. Les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, així com les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús es coneixeran als Jutjats de Tarragona.